Vi håper flest mulig ser nytte av å være medlemmer i velforeningen vår og støtte opp under det arbeidet vi gjør!

Medlemskapet koster 200 kr/år og gjelder hele familien.

NB! Medlemskapet kan kun stå registrert på et av familiemedlemmene. 

Medlem
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.